Jdi na obsah Jdi na menu
 


KULÍŠEK NEJMENŠÍ

Kulíšek nejmenší

Glaucidium passerinum

Typické vlastnosti: Nejvíce aktivní za soumraku, často však také za dne; při vzrušení pocukává ocáskem.

Popis: D16-17 cm, RK 34-38 cm; nejmenší evropská sova; hlava relativně malá; let obloukovitý jako u datlů; jeho volání zní „pji pji pji“, na podzim se ozývá zvláštními tóny jako „y“.

Rozšíření: Hnízdí v rozsáhlých lesích severní a východní Evropy; ve střední Evropě v Alpách a v dalších horských oblastech, příležitostně i v jehličnatých lesích nížin.

Výskyt v ČR: Vzácně hnízdí například v jižních Čechách, v Beskydech a Jeseníkách.

Způsob života: Kulíška nejmenšího objevíme podle jeho hlasitého volání, které lze zaslechnout nejčastěji v době obhajování revíru. Hnízdo si zakládá především ve starých dutinách po strakapoudech velkých.

 

 

Kalous ušatý

Asio otus

Typické vlastnosti: Sova střední velikosti s prodlouženými pery na hlavě, tvořícími jakási ouška; aktivní za soumraku a v noci.

Popis: D 35-37 cm, RK 90-100 cm; menší, štíhlejší a s delšími křídly než puštík obecný; při nebezpečí vydává hlasité zvonivé zvuky „uek“, při obhajování revíru se samec ozývá tlumeným „huh“, na stanovišti vylétnutých mláďat je slyšet vysoké, kovově znějící „ciéh“.

Rozšíření: Široce rozšířen po celé Evropě kromě Islandu a severu Skandinávie a Ruska; obývá okraje lesů, polní remízky nebo i vyšší mlází a městské parky; leden-prosinec.

Výskyt v ČR: Pravidelně hnízdí; hojný druh.

Způsob života: Přes den vysedává na stromech na odpočívadlech v blízkosti kmene ve vztyčené poloze a s přilehlým peřím. Loví na otevřených místech. Hlavní potravou kalouse ušatého jsou hraboši polní, kterých je na jeho jídelníčku až 80 procent. Mimo to chytá také, především v zimě, myši a drobné ptáky, např. vrabce a zvonky. Hnízdo si zakládá ve starých hnízdech vran nebo strak. V zimních obdobích tvoří kalousi často společnosti o 20 až 30 jedincích, kteří někdy odpočívají v zahradách, kde jsou starší smrky. Někdy se mu říká „rohatá sova“, podle prodloužených ušních per, nebo také „kočičí sova“.

 

 

 

                          Káně lesní

 
Velikost Prostředí Početnost
     
délka 50-56 cm, rozpětí křídel 1,1-1,3 m, hmotnost 0,6-1,2 kg lesy střídané otevřenou krajinou 12,5 tis. hnízdních párů, 35 tis. zimujících jedinců
     
Výskyt Potrava Hnízdění
     
celoročně, stálá drobní hlodavci, ptáci, hmyz 1x ročně, březen - červen, hnízdo je vysoko na stromě